Η  αναφορά CONDON είναι ένα χοντρό βιβλίο  (Πάνω από 1.000 σελίδες) πού δημοσιεύτηκε μέ την φροντίδα τού Πανεπιστημίου τού Κολοράντο στις αρχές τού 1969. Μετά από 2 χρόνια επιστημονικής μελέτης πάνω στα UFO. Ή υπευθυνότητα τής μελέτης αυτής είχε δοθεί στο Πανεπιστήμιο τού Κολοράντο. Αρχικά μέ μία χρηματοδότηση 300.000 δολαρίων. Πού αργότερα έγιναν 508.080. από τήν Πολεμική Αεροπορία τών Ηνωμένων Πολιτειών. Κι αυτό κάτω από τήν πίεση τής αμερικανικής κοινής γνώμης πού είχε ταραχτεί από συγκλονιστικές περιπτώσεις ιπτάμενων δίσκων κατά τη διάρκεια τού καλοκαιριού τού 1965 και τούς πρώτους μήνες τού 1966. Τά συμπεράσματα πού ό Prof Condon διευθυντής τής Επιτροπής εκθέτει στήν εισαγωγή τής αναφοράς είναι τελείως αρνητικά. Όχι τόσο ώς πρός τό καθαυτό πρόβλημα τών UFO. Όσο από επιστημονική πλευρά. Παρ' όλα αυτά ή ανάγνωση ολόκληρου τού κειμένου φαίνεται να διαψεύδει εκείνα τά συμπεράσματα μιά λεπτομερειακή άνάλυση δείχνει ότι μέσα στό κείμενο υπάρχουν συχνά στιγμές άμβιδολίας καί αμηχανίας, ενώ πολλές οι περιπτώσεις όπου οί συγγραφείς τής αναφοράς παραδέχονται ότι δεν μπορούν νά δώσουν λογική ερμηνεία ή πού αποφεύγουν νά τή διακινδυνέψουν λόγω έλλειψης στοιχείων. 

  Διαβάστε την αναφορά εδώ...