Στην κατηγορία αυτή σας παρέχονται πληροφορίες που βρέθηκαν στα χέρια μας μετά από περίπου 4 έτη αδρανοποίησης της σχετικής ομάδος. Πιο γνωστής και ως Hellenic U.F.O. Report Center. Ήτο μια ομάδα που διατηρούσε μία ιστοσελίδα ερευνητικού και θεωρητικού περιεχομένου σε θέματα ανεξήγητων φαινομένων και περιστατικών UFO . Αναλυτικές αναφορές σε θέματα και δραστηριότητες UFO στην Ελλάδα . Αναφορές σε παράδοξες ,παράξενες δραστηριότητες στην Ελλάδα . Έρευνα και καταγραφή περιστατικών στενών επαφών 1-4 τύπου στην Ελλάδα. Ιστορική ανάδρομη και θεωρητική προσέγγιση σε μυθικές χώρες και πολιτισμούς . Έως και σήμερα αναζητούμε ακόμα τα μέλη της. Οποιαδήποτε πληροφορία από μέρους σας μας είναι χρήσιμη. Η σελίδα τους ήτο αρχικά στο χώρο http://users.forthnet.gr/ath/hwebs1/ από το 01/09/200 και μέσα στο 2003 μεταφέρθηκε στις σελίδες εις το ιστοχώρο http://www.huforc.net έως και τα μέσα του 2005 από τότε ή σελίδα έκλεισε..