D.Μπραουν ήταν από τους πρώτους που  πειραματίστηκε επάνω στα μαγνητικά " ηλεκτροστατικά κύματα. Γεννημένος στο Zanesville του Οχάιο, 18 Μαρτίου, 1905 έδηξε από την παιδική του ηλικία την ικανότητα για της  νέες επιστήμες στα μόλις 1922 πειραματίσθηκε με κύλινδρο κουλιτς. Ο πειραματισμός ήταν πρωτοποριακός ,έβαλε ένα κύλινδρο κουλιτς σε κατάσταση απόλυτης  ισορροπίας και άρχισε πειραματισμούς σε ακτίνες Χ το αποτέλεσα ήταν ενθαρρυντικά ο κύλινδρος κινήθηκε ανεπαίσθητα. Τελικά μετά από πολλές έρευνες διαπίστωσε ότι δεν υπήρχε σχέση με της ακτίνες Χ αλλά με της υψηλές τάσης ρεύματος που χρησιμοποιούσε.   ’ρχισε μία νέα εποχή πειραμάτων για να εξακριβώσει την πηγή της κινητικής ενέργειας ,στην εξελίξει τον πειραμάτων κατασκεύασε ένα κύβο που το ονόμασε "βαρυρητη" στο οποίο διοχέτευε περίπου 1000 χιλιοβολτ με επακόλουθο ο κύβος να χάνει η να κερδίζει βάρος!. Στα 1952  και αφού εργάστηκε σε διάφορα κυβερνητικά προγράμματα διατύπωσε την θεωρία της σχέσης ηλεκτρισμού και βαρύτητας και θεμελίωσε νέους πειραματισμούς. Πιστεύοντας στην θεωρία αυτή κατασκεύασε ένα Διηλεκτρικό αντικείμενο σε σχήμα σκάφους δίσκου το οποίο φόρτισε με αρκετό ηλεκτρικό ρεύμα με αποτέλεσμα να αρχίσει  να πετάει  με μία γαλάζια αύρα. Ο Δ. Μπραουν εξήγησε ότι το πέταγμα ήταν από την σχέση ηλεκτρισμού και πεδίου βαρύτητας που στρέφετε στο θετικό ηλεκτρόδιο. Στα 1953 κατασκεύασε δίσκο διαμέτρου 60 εκατοστών που πέταξε περίπου 6 μέτρα και με ταχύτητα 18 χιλιόμετρων την  ώρα .Η συνέχιση  των πειραμάτων έγινε στη Γαλλία στη εταιρεία SNCASO καταφέρνοντας να κατασκευάσει δίσκους που ανέπτυξαν ταχύτητες εκατοντάδων χιλιομέτρων με παράλληλη βέβαια αύξηση της ποσότητας του  ηλεκτρικού ρεύματος που αποθήκευε σε αυτά. Όταν η Γαλλική εταιρεία σκεπτικέ σοβαρά να βγάλει προς τα έξω της πατέντα αυτή απογοητεύτηκε από το  κόστος της παραγωγής. Απογοητευμένος ο Δ Μπραουν γύρισε στη Αμερική το 1958 όπου ανέλαβε σε ένα ιδιωτικό εργαστήριο την ερευνά για την κατάκτηση του διαστήματος ? Δυστυχώς ο ιδιοκτήτης της εταιρείας  σκοτώθηκε με μυστηριώδεις συνθήκες. Ο Δ Μπραουν πέθανε στο Avalon, Catalina Island, Καλιφόρνια, 22 Οκτωβρίου, 1985. 

Αποσπάσματα έκθεσης για την κατασκευή σκάφους τύπου δίσκου 
Έρευνα και προκαταρκτική εφαρμοσμένη μηχανική
Πρόγραμμα διαστημικών οχημάτων. Έρευνα και προκαταρκτική εφαρμοσμένη μηχανική για το πρόγραμμα διαστημικών οχημάτων

Μέρος Ι - προώθηση  
Μέρος ΙΙ - πλοήγησης και όργανα ελέγχου πτήσης
Μέρος ΙΙΙ - συστήματα επικοινωνίας και τηλεχειρισμού
Μέρος IV - υλικά της κατασκευής

 

Αυτή η πρόταση συστήνει ένα μεγάλης ακτίνας συντονισμένο πρόγραμμα για την έρευνα και την προκαταρκτική εφαρμοσμένη μηχανική που οδηγούν στην κατασκευή των διαστημικών οχημάτων πρωτοτύπων. Η πρόταση τονίζει τη σημασία της έρευνας για τη βαρύτητα και για τις σχέσεις μεταξύ της ηλεκτροδυναμικής και της βαρύτητας. Στρέφει την προσοχή σε ορισμένες δυνατότητες έμφυτες σε ένα τέτοιο πρόγραμμα της ανάπτυξης.
Το πρόγραμμα θα διαιρούταν και θα διευθυνόταν στα βήματα, ως εξής
α) Προκαταρκτικές έρευνες για τις φυσικές μεθόδους 
(β) Ανάπτυξη εφαρμοσμένης μηχανικής
(γ) Σχέδιο προόδου
(δ) Κατασκευή των λειτουργούντων πρωτοτύπων
(α) Προώθηση Το πρόγραμμα προσδοκά τη χρήση των ηλεκτρικών μεθόδων προώθησης και ελέγχου, και αποκλείει συγκεκριμένα την εκτίμηση των συσκευών προώθησης αεριωθούμενων αεροπλάνων ή πυραύλων, αυτό καθ' εαυτό, εκτός από ως μέσα για την απαραίτητη υψηλή ηλεκτρική δυνατότητα. Έμφαση δίνεται στις μελέτες των φυσικών σχέσεων μεταξύ της ηλεκτροδυναμικής και της βαρύτητας που οδηγούν στην ανάπτυξη των μεθόδων electrogravitic προώθησης και οδηγώντας ελέγχου.
β) Όργανα πλοήγησης και ελέγχου πτήσης
Τα προβλήματα της διαστημικής ναυσιπλοΐας πρόκειται να εξεταστούν, ιδιαίτερα με την άποψη της εφαρμογής των electrogravitic αρχών στο σχέδιο των οργάνων πτήσης για να δείξουν:1. Βαρύτητας διάνυσμα (αναίσθητο στην επιτάχυνση),
2. Επιτάχυνση (αναίσθητη στη βαρύτητα)
3. Βαρύτητας κλίση (αναίσθητη στην επιτάχυνση)
4. Βαρύτητας δυνατότητα του διαστήματος
5. Ηλεκτρική δυνατότητα του διαστήματος
6. Διαστημική ταχύτητα (απόλυτη κλίση αιθέρα)
Συστήματα επικοινωνίας και τηλεχειρισμού
Οι εφαρμογές της electrogravitic επαγωγής στις επικοινωνίες και τον τηλεχειρισμό πρόκειται να αναπτυχθούν. Η χρήση της βαρύτητας ακτινοβολίας είναι ο στόχος.Οι βασικές δοκιμές με τους ηλεκτρικά-προστατευμένους πυκνωτές και τα ογκώδη διηλεκτρικά υψηλός-Κ προτείνονται. Οι μέθοδοι είναι εκτεταμένος στα πραγματικού μεγέθους συστήματα επικοινωνιών. Τέτοια συστήματα, ενώ παρόμοια με τα ηλεκτρομαγνητικά (ράδιο) συστήματα μπορούν να βρεθούν για να προσφέρουν πολλά πλεονεκτήματα - όπως η υψηλότερη διαπερατότητα, η αποβολή, η αποβολή των "σκιασμένων" περιοχών, η υψηλότερη ταχύτητα της διάδοσης κυμάτων και ένα πλήρως νέο φάσμα των καναλιών.

δ) Υλικά της κατασκευής
Η συνέχεια της έρευνας του πρώην Charles Francis Brush για την "μη-ισοδυναμία της μάζας". Η περαιτέρω επιβεβαίωση των συμπερασμάτων  μπορεί να παρασχεθεί από την ύπαρξη των βαρύτητας ισοτόπων, όπως διακρίνεται από τα μαζικά ισότοπα. Διαδικασίες για τα βαρύτητας ισότοπα στα κοινά μέταλλα αεροσκαφών, με το αντικείμενο της δημιουργίας των ανάλαφρων κραμάτων
Οι μέθοδοι μείωσης προτείνονται για τον εμπλουτισμό του περιεχομένου των ελαφρύτερων βαρύτητας ισοτόπων στα κοινά μέταλλα αεροσκαφών, με το αντικείμενο της δημιουργίας των πανάλαφρων κραμάτων. Η αυθόρμητη εξέλιξη της θερμότητας, που παρατηρείται από Brush και Harrington, εμφανίζεται να είναι ένα από τα χαρακτηριστικά των ελαφρύτερων βαρύτητας ισοτόπων, και μπορεί να χρησιμεύσει ως ένας ανιχνευτής στα βήματα beneficiation. Studies are proposed to determine the source of the energy and to investigate possible uses of said heat
. ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΤΗΣΗΣ
1. Βαρύτητας διάνυσμα (σταθερή κατακόρυφος)
2. Επιταχύμετρο (αδρανής κλίση) 
3. Βαρύτητας κλίση (βαρύτητα) 
Σκοπός: Ανάπτυξη εφαρμοσμένης μηχανικής και σχέδιο, προσαρμογή για τη λειτουργία από κοινού με τους σέρβο μηχανισμούς για τις συσκευές ελέγχου πτήσης. Abstract:Οι φυσικές αρχές που κρύβονται κάτω από τη λειτουργία αυτών των οργάνων έχουν εξελιχθεί από τα συμπεράσματα Γ. Φ. Brush. Αρκετά πρόσφατα, οι προσεκτικές μελέτες των αρχείων των πειραμάτων  έχουν γίνει. Τα συμπεράσματα, ενώ ακόμα ιδιαίτερα αμφισβητούμενα, δεν αφήνουν καμία αμφιβολία ότι εάν υποστηρίζεται, σωστά  μπορεί να δώσει τις απαντήσεις σε  πολλές δύσκολες και, μέχρι τώρα άλυτα ,  προβλήματα στην οργάνωσης πλοήγησης και ελέγχου πτήσης.   Η αναλογία της μάζας στο βάρος δεν είναι η ίδια για όλα τα είδη θέματος, όπως έχει υποτεθεί, και η αναλογία μάζα-βάρους δεν είναι σταθερή ακόμη και στο ίδιο είδος θέματος. Με βάση την υπόθεση της μη-ισοδυναμίας της μάζας και του βάρους, οι αρχές τριών οργάνων έχουν εξελιχθεί ως εξής:
1. Βαρύτητας διάνυσμα (σταθερή κατακόρυφος)
Δύο ίσες (αδρανείς) μάζες του άνισου βάρους χρησιμοποιούνται σε μια ισορροπημένη συσκευή. Μια τέτοια συσκευή μπορεί να ειπωθεί για να είναι inertially συμμετρική και gravitationally ασυμμετρική. Το σύστημα θα προσανατολιστεί στο διάνυσμα της βαρύτητας και όμως παραμένει αναίσθητο στα αδρανή αποτελέσματα της επιτάχυνσης και της φυγοκεντρικής δύναμης.
2. Επιταχύμετρο (αδρανής κλίση)
Δύο άνισες (αδρανείς) μάζες του ίσου βάρους που διατίθενται σε μια συσκευή όπως ανωτέρω, αλλά με το σπειροειδές ελατήριο (ή τους ομοίους) που τείνει να αποκαταστήσει το κινητό σύστημα σε μία θέση. Το στοιχείο αποκρίνεται ποσοτικά στα αδρανή αποτελέσματα της επιτάχυνσης και της φυγοκεντρικής δύναμης αλλά είναι αναίσθητο στη βαρύτητα.
3. Βαρύτητας κλίση (βαρύτητα)
Ένα τέτοιο όργανο είναι η αντιστροφή του επιταχυμέτρου ανωτέρω και δομικά μοιάζει με το βαρύτητας διανυσματικό δείκτη εκτός από το ότι περιλαμβάνει ένα ελατήριο που ρυθμίζεται για να αποκαταστήσει την ένδειξη σε μηδέν ελλείψει ενός βαρύτητας τομέα. Το κινητό στοιχείο αποκρίνεται ποσοτικά στη βαρύτητα (ζ) μόνο και είναι απολύτως αναίσθητο σε όλα τα αδρανή αποτελέσματα όπως η επιτάχυνση ή η φυγοκεντρική δύναμη.
Πρόταση:
Προτείνεται να κατασκευαστούν τα λειτουργούντα πρότυπα των τριών τύπων οργάνων και να εξεταστούν σε μια φυγοκεντρική μεταφορά. Τα υλικά για τα δίπολα των συστημάτων πρόκειται να επιλεχτούν από τα βαρύτητας ισότοπα (και φως και βαρύς) που αναπτύσσονται κάτω από την ομάδα το Ε. Αυτά τα όργανα πρωτοτύπων πρόκειται να προσαρμοστούν   για τη λειτουργία από κοινού με τα telemetric κυκλώματα ή τους σέρβο μηχανισμούς για τις συσκευές ελέγχου πτήσης
. ΕΦΑΡΜΟΓΗ
 ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ ΚΟΣΤΟΣ1955 - Οκτώβριος μέχρι το Δεκέμβριο (3 μήνες μόνο)
Οργανωτική εργασία και προγραμματισμός ($ 3,000.00) Establishment of technical reference βιβλιοθήκη στη βαρύτητα και τα συνδεμένα θέματα ($ 5,000.00)Προκαταρκτική μείωση των βαρύτητας ισοτόπων ($ 12,500.00)Σχέδιο εφαρμοσμένης μηχανικής των οργάνων ελέγχου πτήσης ($ 12,500.00)Ποσοτικές δοκιμές των αποτελεσμάτων Biefeld-Brown στα στερεά διηλεκτρικά ($ 9,500.00)Βασικές δοκιμές στη διάδοση των βαρύτητας κυμάτων για λόγους επικοινωνίας ($15,000.00)Σύνολο ($ 57,500.00)1956 - 1958 (3 έτη)Λεπτομερείς πρόγραμμα και δαπάνες που καθορίζονται κατά τη διάρκεια του προκαταρκτικού οργανωτικού και σταδίου προγραμματισμού.  
Με σεβασμό υποβληθείς σύμβουλοςΤ. Townsend Ουάσιγκτον Δ. Γ.1 Δεκεμβρίου. .1955

 

 

 

©Intellectual rights familyΤ.Townsend.   

  2003 HUFORC