Σκηνοθέτες της σειράς σε αλφαβητική σειρά

Gillian Anderson | Cliff Bole | Rob Bowman | Chris Carter | James Charleston | James Contner | Allen Coulter | Brett Dowler | David Duchovny | Jerrold Freedman | Tucker Gates | Fred Gerber | Vince Gilligan | R. W. Goodwin | William Graham | Ralph Hemecker | Michael Katleman | Michael Lange | Robert Lieberman | Harry Longstreet | Robert Mandel | Kim Manners | Nick Marck | Peter Markle | Joe Napolitano | David Nutter | Win Phelps | Daniel Sackheim | Paul Shapiro | Larry Shaw | Bryan Spicer | Stephen Surjik | Michael Vejar | Michael Watkins | James Whitmore, Jr. | James Wong | Tom Wright


Gillian Anderson
[Gillian Anderson]   07.17 all things

Cliff Bole
  04.20 Small Potatoes
  05.12 Bad Blood
  07.16 Chimera

Rob Bowman
[Rob Bowman]   01.14 GenderBender
  02.04 Sleepless
  02.12 Aubrey
  02.15 Fresh Bones
  02.17 End Game
  02.19 Dod Kalm
  02.22 F. Emasculata
  02.24 Our Town
  03.02 Paper Clip
  03.04 Clyde Bruckman's Final Repose
  03.07 The Walk
  03.10 731
  03.13 Syzygy
  03.15 Piper Maru
  03.17 Pusher
  03.20 Jose Chung's "From Outer Space"
  03.23 Wetwired
  04.02 Unruhe
  04.04 The Field Where I Died
  04.08 Paper Hearts
  04.10 Terma
  04.13 Never Again
  04.15 Memento Mori
  04.17 Tempus Fugit
  05.11 Kill Switch
  05.18 The Pine Bluff Variant
  xx.xx The X-Files [movie]
  06.02 Drive
  06.07 Terms of Endearment
  06.12 One Son
  06.13 Agua Mala
  06.17 Trevor
  06.22 Biogenesis
  07.07 Orison
  07.15 En Ami

Chris Carter
[Chris Carter]   02.05 Duane Barry
  03.05 The List
  05.07 Post-Modern Prometheus
  05.14 The Red and the Black
  06.03 Triangle
  06.06 How the Ghosts Stole Christmas
  07.13 First Person Shooter

James Charleston
  03.21 Avatar
  04.04 Teliko
  04.19 Synchrony
  04.22 Elegy

James Contner
  02.23 Soft Light

Allen Coulter
  05.17 All Souls

Brett Dowler
  05.04 Detour

David Duchovny
  06.20 The Unnatural
  07.19 Hollywood A.D.

Jerrold Freedman
  01.07 Ghost in the Machine
  01.22 Born Again

Tucker Gates
  03.19 Hell Money
  04.11 El Mundo Gira

Fred Gerber
  01.11 Eve

Vince Gilligan
  07.21 Je Souhaite

R. W. Goodwin
  01.24 The Erlenmeyer Flask
  02.08 One Breath
  02.25 Anasazi
  03.01 The Blessing Way
  03.24 Talitha Cumi
  04.01 Herrenvolk
  04.24 Gethsemane
  05.02 Redux
  05.20 The End

William Graham
  01.09 Space
  01.17 E.B.E.
  05.15 Travelers

Ralph Hemecker
  05.09 Schizogeny

Michael Katleman
  01.06 Shadows

Michael Lange
  01.16 Young at Heart
  01.18 Miracle Man
  02.06 Ascension
  04.16 Unrequited

Robert Lieberman
  07.xx Rush

Harry Longstreet
  01.03 Squeeze

Robert Mandel
  01.01 The X-Files

Kim Manners
[Kim Manners]   02.14 Die Hand Die Verletzt
  02.20 Humbug
  03.03 D.P.O.
  03.08 Oubliette
  03.12 War of the Coprophages
  03.14 Grotesque
  03.16 Apocrypha
  03.18 Teso Dos Bichos
  03.22 Quagmire
  04.03 Home
  04.06 Sanguinarium
  04.08 Tunguska
  04.12 Kaddish
  04.14 Leonard Betts
  04.18 Max
  04.21 Zero Sum
  04.23 Demons
  05.03 Redux II
  05.01 Unusual Suspects
  05.07 Emily
  05.10 Chinga
  05.13 Patient X
  05.16 Mind's Eye
  05.19 Folie a Deux
  06.01 The Beginning
  06.04 Dreamland
  06.08 Rain King
  06.11 Two Fathers
  06.15 Monday
  06.18 Milagro
  06.21 Field Trip
  07.03 The Sixth Extinction
  07.01 Hungry
  07.09 Signs and Wonders
  07.11 Closure
  07.14 Theef
  07.18 Brand X
  07.22 Requiem

Nick Marck
  02.16 Colony

Peter Markle
  05.05 Christmas Carol
  06.16 Alpha

Joe Napolitano
  01.05 The Jersey Devil
  01.20 Darkness Falls

David Nutter
[david Nutter]   01.08 Ice
  01.13 Beyond the Sea
  01.15 Lazarus
  01.19 Shapes
  01.21 Tooms
  01.23 Roland
  02.01 Little Green Men
  02.03 Blood
  02.07 3
  02.09 Firewalker
  02.13 Irresistible
  03.06 2Shy
  03.09 Nisei
  03.11 Revelations

Win Phelps
  02.10 Red Museum

Daniel Sackheim
  01.02 Deep Throat
  01.04 Conduit
  02.02 The Host
  05.08 Kitsunegari
  06.10 S.R. 819

Paul Shapiro
  07.20 Fight Club

Larry Shaw
  01.10 Fallen Angel
  01.12 Fire

Bryan Spicer
  06.19 Three of a Kind

Stephen Surjik
  02.11 Excelsis Dei

Michael Vejar
  02.21 The Calusari

James Whitmore, Jr.
  02.18 Fearful Symmetry

Michael Watkins
  06.05 Dreamland II
  06.09 Tithonus
  06.13 Arcadia
  07.04 The Sixth Extinction II: Amor Fati
  07.10 Sein Und Zeit
  07.12 X-Cops

James Wong
[James Wong]   04.07 Musings of a Cigarette Smoking Man

Tom Wright
  07.05 Millennium
  07.02 The Goldberg Variation
  07.08 The Amazing Maleeni