Πρωτη κυκλοφορια δίσκου : 26 Μαρτίου 1996
Εταιρία : Warner Brothers
Περιεχόμενα δίσκου :

Track 01. X-Files Theme - Mark Snow *
Track 02. Unmarked Helicopters - Soul Coughing
Track 03. On the Outside - Sheryl Crow
Track 04. Down in the Park - Foo Fighters
Track 05. Star Me Kitten - William S. Burroughs
Track 06. Red Right Hand - Nick Cave
Track 07. Thanks Bro - Filter
Track 08. Man of Steel - Frank Black
Track 09. Unexplained - Meat Puppets
Track 10. Deep - Danzig
Track 11. Frenzy - Screamin' Jay Hawkins
Track 12. My Dark Life - Elvis Costello
Track 13. Hands of Death (Burn Baby Burn) - Alice Cooper
Track 14. If You Never Say Goodbye - P.M. Dawn
Track 15. X-Files Theme [P.M. Dawn Remix] - Mark Snow *
Πρωτη κυκλοφορια δίσκου : 08 Οκτώβριου 1996
Εταιρία : Warner Brothers
Περιεχόμενα δίσκου :
Track 01. Introitus : Praeceps Transito Spatium
Track 02. Materia Primoris - The X-Files Theme ( Main Title )*
Track 03. Raptus
Track 04. Adelatus
Track 05. Deverbero
Track 06. Cantus Excio
Track 07. Mercutura
Track 08. Lamenta
Track 09. Insequi
Track 10. Otium
Track 11. Dubitatio
Track 12. Iter
Track 13. Progigno De Axis
Track 14. Carment Amatorium Ex Arcanum
Track 15. Facetus Malum
Track 16. Memoria
Track 17. Mitis Lumen
Track 18. Fides Fragilis
Track 19. Exoptare Ex Veritas*
Track 20. Kyrie
Track 21. The X-Files Theme ( Flexifinger Terrestrial Mix ) Remix By Flexifinger*
Πρωτη κυκλοφορια δίσκου : 08 Οκτώβριου 1996
Εταιρία : Elektra/Asylum
Περιεχόμενα δίσκου :
Track 01. Threnody In X *
Track 02. B. C. Blood
Track 03. Goop
Track 04. Soda Pop
Track 05. Already Dead
Track 06. Cave Base
Track 07. Remnants
Track 08. Fossil Swings
Track 09. Plague
Track 10. Goodbye Bronschweig
Track 11. Call to Arms
Track 12. Crossroads
Track 13.Corn Hives
Track 14. Corn Copters
Track 15. Out Of Luck
Track 16. Stung Kissing - Cargo Hold
Track 17. Come And Gone
Track 18. Trust No One
Track 19. Ice Base
Track 20. Mind Games
Track 21. Nightmare
Track 22. Pod Monster Suite
Track 23. Facts *
Track 24. Crater Hug
Πρωτη κυκλοφορια δίσκου :
Εταιρία :
Περιεχόμενα δίσκου :
Track 01. One - Filter
Track 02. Flower Man - Tonic
Track 03. Walking After You - Foo Fighters
Track 04. Beacon Light - Ween
Track 05. Invisible Sun - Aswad and The police
Track 06. Deuce - The Cardigans
Track 07. One More Murder - Better Than Ezra
Track 08. More Than This - The Cure
Track 09. Hunter - Bjork *
Track 10. 16 Horses - Soul Coughing
Track 11. Crystal Ship - X
Track 12. Black - Sarah McLachlan *
Track 13. Teotihuacan - Noel Gallagher
Track 14. I'd Die Without You - P.M. Dawn
Track 15. X-Files Theme - The Dust Brothers


 

Μουσικές επιλογές που δεν ανήκουν σε ουδεμία εμπορική συλλογή ..

            01. X - Files Theme Techno Mix - Remixed from Robert Miles
            02. X - Files Theme Rain Mix - Remixed from Dj Dido
            03. X - Files Theme - Remixed from Mice Oldfield
            05. Kitty - Back Where You Belong
            06. Scullys Theme - Within By Mark Snow
            07. X - Files Theme (midi)
            08. X - Files Trance Mix Theme (midi)


Έχετε στην κατοχή σας άλλα μουσικά κομμάτια που απουσιάζουν από την παρούσα σελίδα;

Επικοινωνήστε μαζί μας ..